Eindrapport klinische studie Allergische rhinoconjunctivitis met BICOM optima®

https://www.bicom-bioresonanz.de/klinische-studie/

Dit eindrapport geeft informatie over de planning, uitvoering en evaluatie van het vervolgonderzoek na marktintroductie voor de behandeling van allergische rhinoconjunctivitis (hooikoorts) met BICOM optima®-apparaten. Het rapport beslaat de periode van 25 januari 2021 tot 10 januari 2022. Het is de eindevaluatie van de onderzoeksresultaten na het einde van de gegevensverzameling.

U kunt binnenkort het volledige onderzoeksrapport in het Engels downloaden met behulp van het onderstaande registratienummer van het Duitse register voor klinische studies. Meer informatie over het gebruik van de BICOM optima® apparaten in de praktijk kunt u verkrijgen bij uw medisch productadviseur .

EXTRA INFORMATIE

Bent u lid van de medische gemeenschap en wilt u meer inzicht in het onderzoek en de casusrapporten? Dan kan dat.

Het is een grote ontwikkeling in”bioresonantieland”. Critici willen altijd bewijzen van werkzaamheid. Deze onderzoeken worden erg serieus genomen.

Gerdien Pol

Sinds 2014 bioresonantie therapeut, voedings- en gewichtsconsulent en coach. Sinds medio 2018 eigenaar van Fitronics. Het aanspreekpunt over Bicom, materialen, trainingen.