Voor veterinaire therapeuten (klasse 1)

Welkom in de wereld van nieuwe mogelijkheden voor diergeneeskunde.

 

Goede communicatie tussen de cellen in het lichaam is van essentieel belang. Indien we er voor kunnen zorgen dat de communicatiekanalen in het lichaam zonder  barrières en blokkades kunnen verlopen, zijn we in staat om te werken aan een optimale staat van gezondheid. Het Bicom apparaat ondersteunt de optimale gezondheid door te werken met de electromagnetische velden die zorgen voor communicatie in het lichaam, waarbij Bicom het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleert. 

De Bicom dierentherapeut/arts kan met deze gegevens effectief en succesvol dieren testen en ondersteunen. Hierdoor  kunnen we een breed scala van  symptomen en ziekten succesvol ondersteunen. Het aantal chronische ziekten bij dieren groeit de laatste jaren. Chronische kreupelheid, inwendige ziekten en diverse  allergieën zijn slechts een paar voorbeelden hiervan. In deze therapie wordt gebruik gemaakt van resonantie om op een energetisch niveau (het niveau van trillingen, frequenties) te testen door wat voor stoffen het dier ziek is geworden. Toenemende (milieu)toxines belasten het lichaam van dieren en veroorzaken veel chronische ziekten, zoals: allergieën, parasieten, dermatitis, chronische jeuk, infecties en gedragsstoornissen. Andere oorzaken van verstoringen kunnen ook inentingen, medicijnen of voedingsstoffen zijn.

Behandeling van dieren met behulp van Bicom is geheel pijnloos. De meeste dieren zijn rustig en ontspannen tijdens de behandeling. De eigenaar kan natuurlijk aanwezig tijdens de behandeling van het dier. De eigenaar van het dier zorgt er vaak voor dat het dier rustig is en dit verhoogt de efficiëntie van het herstelproces