Van 18 t/m 28 oktober zijn wij met vakantie. Mail en bestellingen worden met vertraging beantwoord. Vanaf 28 oktober vindt levering weer op normale wijze plaats.
Tussen 11 en 31 oktober hebben wij 10% vakantie korting.

Bicom historie

Geschiedenis van REGUMED GmbH, fabrikant Bicom

Bioresonantie therapie heeft zijn wortels in de jaren 1970 met dr. Franz Morell, een Duitse arts die de homeopathie gebruikte in zijn praktijk. Homeopathie wordt verondersteld  een ‘informatie-therapie’ te zijn. Eén van de concepten van de homeopathie is dat water een geheugen heeft. Homeopathische middelen gebruiken informatie uit stoffen ,vele, vele malen verdund in  water. Morell vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om een soort ‘elektronische homeopathie’  te ontwikkelen met behulp van elektromagnetische signalen van de ‘ziekte’ uit het lichaam van de patiënt. Immers, onze lichamen bestaan voor 70% uit water en dus de ‘ziekte van informatie’ moet er worden opgeslagen als deze theorie juist zou zijn. Samen met bio-natuurkundige dr. Ludger Mersmann ontwikkelde hij in 1977 een filter om de ‘zieke’ elektromagnetisch signalen te scheiden van de ‘gezonde’ elektromagnetische signalen. Dit leidde tot een biofeedback therapie apparaat genaamd de MORA. Deze therapie ging met behulp van een elektrode op de huid. Deze verzamelde energetische informatie, bewerkte het en gaf het signaal terug naar de patiënt om de ‘gezonde’ energieën te versterken in het lichaam en de ‘zieke’ energieën annuleren.

Dit eerste bio-resonantie apparaat gaf onnodig vele vervelende handmatige instellingen en Hans Brügemann, een collega van Morell, zag het voordeel van het gebruik van een ingebouwde computer om de bediening te automatiseren en het gebruik er van gemakkelijker maken. In 1978 richtte hij zijn eigen bedrijf op (nu Regumed GmbH) om een dergelijk apparaat te ontwikkelen. Hij noemde zijn apparaat de BICOM en bedacht de term “bioresonantie therapie” voor de techniek. Sindsdien heeft het BICOM apparaat voortdurend technische verbeteringen doorgemaakt, waarbij er altijd een goede samenwerking is geweest met biofysica onderzoekers, waaronder Prof Cyril Smith (UK) en Prof Fritz-Albert Popp (Duitsland). Op dit moment zijn er wereldwijd in meer dan 90 landen importeurs werkzaam en heeft Regumed 60 vaste medewerkers in dienst.