Cursussen

Geïnteresseerd in het werken met de Bicom ? Dan is het belangrijk om (bij)scholing te volgen:

Het Fitronics team nodigt u uit om deel te nemen aan het scholings- en trainingsaanbod. De trainingen zijn  allemaal  gericht op het vergroten van uw kennis ten aanzien van bioresonantie, de werking van de Bicom en de effecten van het testen en behandelen van cliënten (mens en dier) met de BICOM.

In de agenda vindt u verschillende modules.  Voor startende therapeuten is de volgorde van belang. U kunt alleen aan  een volgend  modulenummer deelnemen wanneer u voorgaand modulenummer heeft afgesloten met een certificaat. Dit geldt tot module  9. Voor ervaren therapeuten zijn alle modules  los te volgen. Uitzondering hierop is de volgorde van KTT  (gecombineerde test techniek) modules. Deze zijn vaststaand.  

Alle modules, met uitzondering van het dierenseminar, zijn geaccrediteerd door de KTNO. Afhankelijk van de eisen van de verschillende beroepsverenigingen wordt de accreditatie overgenomen.

Verder worden specialistische modules/seminars aangeboden.

U kunt zich via onze website aanmelden voor de modules/scholings-/trainingsdagen. 

De aanmelding wordt direct na betaling bevestigd. Voor de basis modules geldt een maximum van 10 deelnemers. Naast theorie bevat elke moduledag veel praktische oefening. Er wordt geoefend in tweetallen en zoveel mogelijk op eigen apparatuur.