Fitronics heeft vakantie van 2 juni tot 20 juni. Bestellingen worden na de vakantie bezorgd!

Cursussen

Geïnteresseerd

in het werken met de Bicom ?

Kennis en scholing is dan van groot belang.

Het Fitronics team nodigt u uit om deel te nemen aan het scholings- en trainingsaanbod. De trainingen zijn  allemaal  gericht op het vergroten van uw kennis ten aanzien van bioresonantie in combinatie met de werking van de Bicom en de effecten van het testen en behandelen van cliënten (mens en dier) met de BICOM.

In de agenda vindt u verschillende modules.  Voor startende therapeuten is de volgorde van belang. U kunt alleen aan  een volgend  module nummer deelnemen wanneer u voorgaand module nummer heeft afgesloten met een certificaat. Dit geldt tot module  9. Voor ervaren therapeuten zijn alle modules  los te volgen. Uitzondering hierop is de volgorde van KTT  (gecombineerde test techniek) modules. Deze zijn vaststaand.

Alle modules, met uitzondering van het dierenseminar, zijn geaccrediteerd door de KTNO. Afhankelijk van de eisen van de verschillende beroepsverenigingen wordt de accreditatie over-genomen.

Verder worden specialistische modules/seminars aangeboden.

U kunt zich via onze website aanmelden voor de modules/ scholings-/trainingsdagen.

De aanmelding wordt direct na betaling bevestigd. Voor de basis modules geldt een maximum van 10 deelnemers. Naast theorie bevat elke moduledag veel praktische oefening. Er wordt geoefend in tweetallen en zoveel mogelijk op eigen apparatuur.

 

Basistraining

Bicom Bioresonatie Therapeut

Basistraining Bicom Bioresonantie therapeut: 11 modules die tezamen de basis vormen voor een therapeut die gaat werken met de Bicom.

Modules die als starter, maar ook als ervaren therapeut gevolgd kunnen worden (11 trainingsdagen, studiemateriaal, thuiswerkopdrachten en veel oefenen). Voor de starter is het van belang om de modules in de aangegeven volgorde te volgen. Voor ervaren therapeuten kunnen modules naar keuze worden bijgewoond als opfris-, bij- of nascholingsdag.

De opzet van een trainingsdag:

Elke module bestaat uit nieuwe theoretische kennis die door verschillende ervaren therapeuten (trainers) besproken en gepresenteerd zal worden,   in combinatie met praktisch oefe-nen met de BICOM, accessoires en testdozen. 

Vanaf module 1 zal de aspirant therapeut 2 clienten moeten begeleiden om de deelcertificaten te kunnen behalen.

Er zal veel  tijd voor studie- en of ervaringsvragen zijn. Men ontvangt bij elke module studiemateriaal en oefenopdrachten. Per module wordt een certificaat uitgereikt. Deze wordt uitgereikt wanneer de trainer inschat of de inhoud van de module eigen is gemaakt. Dit kan aan de hand van enkele vragen of een uitgewerkt praktijkvoorbeeld zijn. Wanneer men alle modules heeft bijgewoond dat ontvangt men een certificaat voor Bicom Bioresonantie therapeut. Eind 2020 hoopt Fitronics een diploma te mogen uitreiken aan die therapeuten die alle modules hebben gevolgd en voldoen aan de diploma vereisten. .