Enquete

  Persoonlijke gegevens

  Uw naam

  Uw e-mailadres

  Dienstverlening Fitronics

  Kunt u Fitronics goed bereiken via e-mail/telefoon?


  Eventuele toelichting:

  Bent u tevreden over de artikelen die Fitronics verkoopt?


  Eventuele toelichting:

  Bent u tevreden over de snelheid/wijze van afhandeling van uw vragen/verzoeken?


  Eventuele toelichting:

  Heeft u suggesties ter verbetering van de dienstverlening van Fitronics, en zo ja, welke?


  Eventuele toelichting:

  Website Fitronics

  Vindt u de website van Fitronics volledig?


  Eventuele toelichting:

  Vindt u de website van Fitronics overzichtelijk?


  Eventuele toelichting:

  Vindt u de website van Fitronics gebruiksvriendelijk?


  Eventuele toelichting:

  Heeft u suggesties ter verbetering van de website van Fitronics, en zo ja, welke?


  Eventuele toelichting:

  Scholingsaanbod

  Voor wat betreft de basisopleiding; bent u tevreden over de huidige opzet van de modulestructuur?


  Eventuele toelichting:

  Voor wat betreft verdiepende scholing; over welk thema zou u graag een seminar willen volgen? (meerdere antwoorden mogelijk)


  Anders, namelijk:

  Niet alle modules/seminars lenen zich ervoor online plaats te kunnen vinden. Maar in het geval dat dit wel haalbaar is, wat heeft dan uw voorkeur?


  Eventuele toelichting:

  Ruimte voor eventuele verdere opmerkingen/suggesties