Zoekmachine “vind een therapeut”

Wanneer u werkt met de BICOM is het mogelijk om geregistreerd te worden in een zoeklijst.

Deze optie bestaat al jaren bij Fitronics, echter er waren in het verleden vaak problemen met de zoekopdrachten en de vindbaarheid.

Er is in de nieuwe website  van Fitronics een uitgebreide zoekopdracht gevoegd. Iedereen die een Bicom Bioresonantie therapeut zoekt kan op de homepage zelf zoeken.

Omdat het Fitronics team de lijst overzichtelijk en up-to-date wil houden wordt vanaf 1 mei 2020 een bijdrage ad. €25,- excl. per kalenderjaar gevraagd voor deze registratie.

Op 1 mei 2020 wordt de huidige lijst uitgezet en komen alleen de therapeuten in beeld die zich hiervoor hebben aangemeld en de bijdrage hebben betaald.

https://www.fitronics.nl/product/aanmelding-vind-een-therapeut/

Voorwaarde voor de aanmelding is dat u het serienummer van uw Bicom vermeld op de koopbon.  Zoals al jaren, blijft  gevolgde scholing speciaal gericht op de BICOM, de andere voorwaarde om als therapeut aangemeld te kunnen worden voor de therapiezoeker. Voor nieuwe/aspirant therapeuten geldt dat u module 1 t/m 8 bijgewoond dient te hebben en een certificaat hiervoor hebben ontvangen, voordat u zich hiervoor kunt aanmelden.

https://www.fitronics.nl/therapeut-toevoegen/

Gerdien Pol

Sinds 2014 bioresonantie therapeut, voedings- en gewichtsconsulent en coach. Sinds medio 2018 eigenaar van Fitronics. Het aanspreekpunt over Bicom, materialen, trainingen.