img
img
img
img

Werken met KTT: Nederlandse versie

( 0 out of 5 )
 83,49 incl BTW 69,00 excl BTW
Artikelnummer: TB055 Categorie:

Het voorwoord uit het KTT boek:

Ik werk al vele jaren met de gecombineerde testtechniek (KTT) en wil mijn eigen ervaringen en de ervaringen van mijn collega’s dr. Wolfgang Rohrer en Jörg Fiedler met dit systeem, in dit handboek voor de BICOM KTT aan u doorgeven. Het bevat informatie over het gebruik van KTT-ampullen bij testen en therapie en dient als hulpmiddel bij de dagelijkse praktijk. Het mag in geen geval een goede opleiding en het bijwonen van seminars over dit onderwerp vervangen. Voor mij persoonlijk, en voor mijn collega’s, die al jarenlang voor u lesgeven, evenals voor het bedrijf REGUMED, ligt een kwaliteitseducatie voor alle BICOM-therapeuten wereldwijd na aan het hart.

De KTT (gecombineerde testtechniek) is ontwikkeld voor het gericht en snel vinden van belastingen. De afzonderlijke ampullen van de verschillende testsets bevatten frequentie-informatie van pathogene substanties, van pathogenen en van belastingen of van stabiliserende substanties, waarbij elke afzonderlijke ampul niet slechts één maar talrijke frequentie-informatie bevat. Dit is een essentieel verschil met ampullen van andere systemen. Daarmee vervangt KTT niet de therapie met patiënt eigen frequenties, maar vult het deze zinvol aan om de patiënt gerichter en effectiever te kunnen behandelen.

Mijn speciale zorg is ook om de volgende feiten van tevoren te verklaren, omdat ik herhaaldelijk ontdek dat er misverstanden zijn: De diagnostiek met de KTT-ampullen is een energetische diagnose en is niet vergelijkbaar met een conventionele diagnose, zoals we die in de “conventionele geneeskunde” kennen (bijv. laboratoriumdiagnostiek). Het vervangt deze ook niet, maar vult deze zinvol aan in de context van een holistisch concept. Lees de uitleg op pagina 6 tot 7.

Ik zet BICOM-therapie al vele jaren samen met andere complementaire of integratieve procedures en conventionele diagnostiek en therapie in. Voor mij is het geen procedure van “alternatieve geneeskunde”, maar een perfecte aanvulling, die samen met de “traditionele geneeskunde”, conventionele diagnostiek en therapie een belangrijk onderdeel vormt van een holistische benadering. Ik wens in de toekomst een nauwe samenwerking tussen complementaire medische methoden en conventionele geneeskunde ten behoeve van alle patiënten.

In die zin wens ik u veel plezier en succes bij het testen en behandelen met KTT en wens ik u persoonlijk en uw patiënten gezondheid en het beste voor de toekomst!

Sabine Rauch